Work teaches the worker (Työ tekijäänsä neuvoo).
©Finnish saying